Vallning

Vallning av får

I april 2016 var jag iväg på min allra första vallningskurs uppe på Mårtensby gård i Almunge utanför Uppsala. Kursen anordnades genom vår rasklubb, Svenska Lapphundsklubben. Under en hel helg blev vi introducerade i fårvallning av instruktör Eva Myrbrink. Vi fick lära oss hur man praktiskt börjar träna med sin hund och under helgen hann vi med flera pass ute i fårhagen. Kursen var mycket givande och de hundar vi hade med ifrån kenneln visade fram sina vallanlag.

 

Under sista dagen fick några av oss möjligheten att göra ett vallanlagstest på våra hundar. Testet är än så länge inofficiellt för lapphundsraserna i Sverige men rasklubben arbetar på att vi ska få möjlighet till officiella prov. Provet utfördes i en fålla, rund med ca 25 meter i diameter. Fåren som användes var invallade och vana att gå undan för hund och utgjorde inte någon risk för ovana eller veka hundar. Fem djur användes vid testet. Domaren för hunden under anlagsprovet. Vi som hundförare kom till provplatsen med hunden kopplad och intog en passiv roll, men assisterade domaren vid behov enligt dennes anvisningar.

 

Vi har förnärvarande två hundar på kenneln med godkänt inofficiellt vallanlagstest, Oden och Magiica´s Ravna. Båda med en snittpoäng om 3,33. Bilder från vallnings-lägret i april 2016 finns att se i vårt galleri. Efter första lägret har vi deltagit vid fler läger uppe i Uppsala och i Skaraborgstrakten, samt enstaka träningstillfällen hos instruktörer i vårt närområde. Från kenneln har även Magiica´s Ranco, M. Riekko och M.L Warga deltagit vid vallningsträning. Framöver är fler tillfällen inplanerade för fortsatt träning av våra lapphundar. Kontakta oss om ni vill veta mer.

 

Vallanlagstest

Vid vallanlagstest redovisar domaren sin uppfattning om hundens arbete i förhållande till provbestämmelserna. Han/hon ger efter bedömningen provdeltagarna såväl muntlig som skriftlig kritik avseende de prövade egenskaperna. Detta gäller även hund som inte blivit godkänd.

 

Domaren ska försöka få hunden att cirkla, att vända, att jobba. Efter en stund ska domaren försöka få ut fåren till staketet, och hunden ska med minimal hjälp försöka förmås gå mellan. Då och då ska man försöka stanna hunden, dock bara någon sekund, och bara om det går utan större åthävor. Korrigeringar ska anpassas efter hundens temperament och syftet med dem ska vara att skydda fåren. Provet pågår tills dess att hundens uthållighet kunnat bedömas eller till dess att femton minuter gått, då domaren kommenderar ’stanna’, berömmer hunden, kopplar upp den och släpper ut den ur fållan. Domaren ska inte ge hunden några särskilda röstkommandon utan bara mjukt beröm eller missnöjessignaler och till sist en ”stanna”-signal. Hundföraren och hundens ägare ska förhålla sig passiv och helt avstå från alla former av kommandon eller utrop. Det är hundens instinktiva anlag som bedöms med provet, inte eventuellt tilltränad lydnad. Målet är att locka fram det som finns i de hundar som provas, med bibehållen god djurhantering.

 

I provet bedömer man hundens intressenivå. Domaren ser på hundens sätt att närma sig djuren, hundens fokusering på djuren bedöms, inte dess teknik eller fart. Hundar som trots uppmuntran inte visar något intresse alls bedöms med 0, provet avbryts och omprov rekommenderas. Hundar som aldrig släpper fåren med blicken ska bedömas med 5.

 

Den naturliga förmågan testas genom att testledaren/föraren positionerar sig för att vända hunden genom blockering, promenerar i åttor, vänder rakt igenom osv. för att se hur hunden balanserar och reagerar på flockens rörelse och andra outtalade signaler. Hunden behöver inte balansera till föraren – det är den naturliga förmågan att

kontrollera en flock som bedöms. En hund som inte verkar ha någon kontroll alls över djuren får 0 och den som lugn och samlad har full kontroll hela tiden får 5 poäng.

 

Den mentala uthålligheten visar på hundens mentala ork, om den klarar att jobba under hela testet utan att lägga av, eller visar den snabbt tecken på att tröttna. En hund som klarar att arbeta utan att visa några tendenser till att vilja avbryta trots att tiden går mot 10-15 minuter måste betraktas som exceptionellt uthållig och bör bedömas med 5 poäng. Orkar hunden jobba koncentrerat i 5 minuter värderas det med minst 3.

 

Hundens samarbetsvilja och styrbarhet testas med stanna eller ligg-kommando, eller inkallning, för att kort avbryta vallningen och sedan fortsätta. Andra exempel kan vara hundens sätt att reagera när domaren försöker få ut avståndet eller vända hunden, t.ex. genom positionering eller blockering. En vändbar hund med hög intressepoäng som klarar (om än motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando kan t.ex. inte få lägre än 3. Detta moment räknas inte med i snittpoängen, eftersom skalan går från 0: extremt hård till 5: extremt förarvek. En 4:a gäller alltså en hund som är ganska förarvek, men inte så att det stör arbetet, och en 1:a en hund som är hård, men styrbar. Vilken av dessa två som blir den bästa vallhunden är upp till föraren och dennes personliga preferenser.

 

Vallanlag, ”Godkänt VA”, bedöms den hund besitta som har mellan 3 och 5 på alla punkter utom samarbetsvilja /styrbarhet, där poängen bara ska fungera som en vägledare åt föraren. Hundar som får 0 eller 5 på momentet bör dock få en särskild kommentar, eftersom de sannolikt blir tämligen svårtränade. Hund som erhåller poäng 0-2 på något av momenten Intresse, Naturlig förmåga och mental uthållighet och där domaren bedömer att detta beror på otillräcklig tändning, alternativt dålig koncentration pga. omognad eller störning, rekommenderas för omprov.

 

Läs mer om vallning på:

Svenska kroppsvallarna

Bohusläns Dals vallhundsklubb

SKK policy för djurhantering vid vallningsträning av hund 

 

Jag och Magiica´s Ravna i fårhagen
Oden (Ådi) i fårhagen
Magiica´s Rania med hemmets får
Ute på spår