Hälsa och avel

Hälsa och avel

Här kommer jag att samla ihop grundläggande information rörande avel och hälsa för finsk lapphund. Du kan läsa om olika ögonsjukdomar, PRCD-PRA, pompes, tillgängliga DNA-test, pälsfärger, sjukdomsstatistik och rashistoria. En del av materialet är på engelska. Sidorna uppdateras löpande med mer material.

Lapphundens anatomi