Kennelträffar

Vi försöker normalt sett anordna 1-2 träffar per år.

På grund av pandemin (covid-19) har möjligheten till att anordna kennelträffar de sista två åren uteblivit. Preliminära planer finns nu på en träff i augusti 2022, men denna kan komma att skjutas fram ytterligare beroende på samhällsläget.


Aktiviteter i mindre grupper (max 8) är inplanerade för er valpköpare. Läs mer på aktivitetssidan, eller besök kennelns slutna Facebookgrupp. 

Oden (Ådi) i fårhagen