Renvallning

Renvallning/ herding instincts

Lapphundsraserna är en kroppsvallare. Kroppsvallande hundar arbetar genom att kontrollera flocken med pendlande rörelser och driva den tillsammans med sin förare åt det håll man önskar. Renvallning

I mars 2019 var jag iväg på en renvallningskurs hos Leila Nutti på Vájsás uppe i Jokkmokk tillsammans med en vänninna. Tillsammans hade vi med oss tre finska lapphundar, Magiica´s Ravna, hennes dotter M.Turmalin samt väninnans tik Paukapää Muru. Vi hade en otrolig resa och upplevelse under dessa dagar, något som vi verkligen hoppas att kunna göra om. Kan varmt rekommendera Vájsás läger, där du inte enbart tränar hund, utan också får lära dig mycket om samernas historia och vardagliga liv inom renskötseln. 


Det var en liten nätt resa på ca 270 mil tur och retur som vi gav oss ut på. Vi anlände till Jokkmokk på torsdags eftermiddagen och möttes av ett härligt vinterlandskap med en temperatur på mellan minus 9-15 grader. Första kvällen intog vi en god middag och bekantade oss med våra lägerkamrater. Därefter gav Leila Nutti oss en introduktion och föreläsning inför helgens aktiviteter.


På fredags morgonen fick vi deltagare och våra hundar stifta närmare bekantskap med en tamhärk (tämjd kastrerad hanren). Hundarna uppvisade ett lugnt men stort intresse. Därefter fick vi en guidad tur på Áttje muséum och den samiska utställning som vid tillfället pågick. Efter lunch var det dags för att påbörja att introducera hundarna i renvallning. Detta skedde i ett stort hägn med ca 15-20 renar. Vi som tidigare vallat får märkte stor skillnad på våra hundar, både i skall och "driv". Kvällen avslutades med en gemensam middag och genomgång av dagens intryck.


Lördag och söndag innehöll kortare vallningspass, tid för sigtseeing, vila och umgänge med lägerkamrater. Dagarna gick otroligt fort och när det var dags för utvärdering var det ingen av oss som ville åka hem. Efter genomförd helg fick vi ett intyg på respektive hund om genomfört vallningsläger på Vájsás. Sammanfattningsvis uppvisade hundarna bra respekt för renarna, ett lugnt och kontrollerat sätt att valla med bra skall och driv och att de hade fina vallanlag. 


Renskötsel

Renskötseln är en samisk näring och kan enligt rennäringslagen bara utövas av en same som är medlem i en sameby. Renbetesrätt råder på ungefär 50 % av Sveriges yta, och delas av ca 5o samebyar. En sameby utgörs av en ekonomisk sammanslutning vilka inom ett visst geografiskt område bedriver renskötsel. Det finns i huvudsak tre olika sätt att bedriva renskötsel. Fjällrenskötsel där renarna är på fjället sommartid för bete/ kalvning och vintertid vistas i samebyn. Skogsrenskötsel där renarna vistas i skogen hela tiden året om, samt koncessionsrensskötsel som bedrivs med särskilt tillstånd där ledaren måste vara same men övriga i sammanslutningen kan vara "vem som helst". Familjemedlemmar och släkt hjälps åt inom renskötselarbetet, ex. vid renskiljning, kalvmärkning och slakt.


Det finns mellan 225 000 och 280 000 renar i Sverige i vinterhjord. Hjordarna är beroende av stora betesarealer. I samband med kalvmärkning, höstslakt och flytt till vinterbeten samlar renskötarna ihop renarna i större hjordar som drivs efter urgamla flyttleder. Renar är känsliga för störningar från andra markanvändare och rovdjur., särskilt vid kalvning och samling till hägnader för märkning eller skiljning. Vid flytt till och från vinterbetesmarker kan lederna innehålla svåra passager (vägar, vattendrag etc.). En renhjord som skräms av rovdjur, hundar eller människor kan splittras och flera dagars arbete för renskötarna är spolierat. Om vajorna blir störda eller stressade på våren kan de kasta sina kalvar eller lämna sina nyfödda kalvar. Den är heller inte ovanligt att renar blir påkörda under sin flyttning utmed vandringsleder som korsar vägar eller järnvägar. En förlorad ren utgör både en känslomäsig och ekonomisk förlust för samebyn.


Renhunden

En duktig renhund ska ha god grundkondition, kroppskonstruktion och mentalitet. För att klara hårt arbete krävs även god päls för väderväxlingar, att hunden har tåliga tassar för varierande terräng, är trygg och kan samarbeta och har ett bra skall "driv". Den ska också klara av miljöombyten, ex. att åka/ arbeta ihop med snöskoter, motorcykel och helikopter. Olika samebyar har olika hundbehov beroende på flockstorlek och markområde. Renhundens roll förr utgjordes av ett nomadliv med vall, jakt och vakt. När tillgången på motorburna alternativ kom inom rennäringen ersatte de en stor del av hundens roll i arbetet. Det är ett viktigt arbete samerna utför, att aktivt försöka bevara och använda duktiga renvallare inom rennäringen.     

 

Läs mer på:

www.vájsás.com

www.sametinget.se


Jag och Magiica´s Ravna i fårhagen
Oden (Ådi) i fårhagen
Magiica´s Rania med hemmets får
Ute på spår