Hälsa och avel

Hälsa och avel

Här kommer jag att samla ihop grundläggande information rörande avel och hälsa för finsk lapphund. Du kan läsa om olika ögonsjukdomar, PRCD-PRA, pompes, tillgängliga DNA-test, pälsfärger, sjukdomsstatistik och rashistoria. En del av materialet är på engelska. Sidorna uppdateras löpande med mer material.


Länkar till dokument

Avelsrekommendation Addisons disease

Avelsrekommendation Finsk Lapphund

Redovisning hälsoenkät

Info ögonsjukdomar

Rasspecifik avelsstrategi


Lapphundsgallerier

Lappalaiskoiragalleria - Galleri med lapphundar från världens alla hörn

Suominlappinkoiran VÄRIT - Galleri med färger


Lapphundens anatomi