Om oss/ About us

Om oss

Jag heter Ann Gustavsson och är innehavare av Magiica´s kennel. Familjen består av mig, mina två barn samt min sambo. I familjen ingår även ett gäng fyrfota lapphundar som ni kan hitta information om här på webbplatsen. Till vardags arbetar jag som administratör på ett Räddningstjänstförbund. När jag inte arbetar fixar jag gärna hemma i hus och trädgård eller vistas ute i naturen.


Jag tycker om att röra på mig och tar gärna med mig en hund eller två på mina löprundor. Vi tränar rallylydnad, nosework och viltspår med hundarna och har även provat på agility. Vi arbetar även för att bevara rasens vallegenskaper och tränar fårvallning. Det är stora skillnader individuellt på vad hundarna tycker om att göra, men samtliga av våra hundar älskar att få komma ut i skogen och gå viltspår. Det blir även ett par utställningar om året.


Jag brinner starkt för mitt tidigare yrke, numera fritidsintresse, och även om tiden är knapp försöker jag hinna utöva detta så ofta som möjligt. Jag är utbildad tapetsör och ger gärna äldre möbler en andra chans genom renovering och omklädsel. En syssla som är bra att kunna då sambon även håller på med amerikanska bilar på sin fritid. Under rubriken "Hobby" i menyn hittar ni bilder på några av mina arbeten.


Mitt djurintresse startade tidigt då jag från barnsben är uppvuxen på gård. I familjen fanns S:t Bernhards hundar och en och annan blandras. Min första egna hund var en boxertik som jag tränade i räddning, tyvärr förlorade jag henne i en sjukdom alldeles för tidigt. Därefter hade jag under några år Cane corso innan valet till slut föll på lapphund i början på milleniumskiftet. En gång lapphund, alltid lapphund är det många som säger, och jag kan inte annat än instämma. Kanske det kan bli en till ras i kenneln i framtiden, planer finns.


Vår kennel är belägen i Vargön strax utanför Vänersborg, även kallat "Lilla Paris", vid Vänerns södra sida. Vi har uppfödning av finsk lapphund. Valparna växer upp med barn och är vana vid andra djur. Målsättningen med vår avel är att föda upp friska, sunda och mentalt trevliga hundar av den rätta typen. Vi använder bara hundar i avel som är friska, ögonlysta och HD-röntgade samt mentalt stabila.


Vi följer SKK´s bestämmelser. Leverans sker tidigast vid 8 veckors ålder. Valparna är då registrerade, avmaskade, vaccinerade, veterinärsbesiktigade och chip-märkta. Samt försäkrade i 3 år mot dolda fel. Vid leverans medföljer mat för den första tiden, skötselråd, koppel och halsband. Givetvis är ni även välkomna att kontakta oss när ni vill för att få svar på era frågor.


Jag har genomfört Svenska kennelklubbens (SKK) uppfödarutbildning, distanskurs om hundens beteende och fördjupad genitik. Därtill ett antal frikurser och föreläsningar inom ämnesområdet hund, vidaretubildning sker löpande. Kenneln är godkänd av Svenska kennelklubbens kontrollanter.


About us

My name is Ann Gustavsson and I´m the owner of Magiica´s kennel. Our family consists of me, my two children and my man. Our family also consists of a pack of Finnish lapphunds of which you can read information about at this webpage. I work at a fire rescue station with administration. When I´m not working I´m doing things at home, in our house and garden, or spending time in the wilderness.


I like to run and there´s most likely a dog or two with me in my runningtracks. I train our dogs in obedience, nosework, wildtracking and has also tried some agility. We also try to preserve the herding instincts of the breed, and train herding on sheep. It´s individual what they like to do, but all of our dogs love to go out on wildtracking. I´m also away on a couple of dogshows each year. 


I really have a passion for my former work and I´m glad if I can find some time to do it on my spare time. I´m an educated furniture renovater and like to give old furniture a second chance. It´s a good knowledge as Anders has old american cars as an interest. You´ll find pictures of my work on my site for "Hobby". 


My interest for animals started early, I grew up at a farm. We had S:t Bernhards and one or another mixed breed dog. My first own dog was a boxer and I tranied her as a rescuedog, sadly I lost her to early in sickness. After that I had Cane corso for a few years until I got stuck with my first finnish lapphund in the beginning of the millenium. Once a lapphund, always a lapphund they say. Maybee there will be an other breed in the kennel in the future, we do have plans.

 

Our kennel is situated in Vargön, a small village just outside of Vänersborg, by the southern side of lake Vänern. We are breeder of finnish lapphund. Our goal is to breed healthy, and mentaly nice dogs of the correct type. We only use dogs in our breeding that are healthy, eyescanned, hipscored and mentaly stable.


We follow the rules of the Swedish kennel club. Delivery of pups not earlier than by the age of 8 weeks. The pups are then registrated, dewormed, vaccinated, veterinary checked and chip-marked. They are also insured up to age of 3 years against hidden faults. By the delivery of the pup there will follow food for the first period, information about the care, collar and a leach. Of course you are welcome to contact us at anytime to get answers at your questions.