Kullar/ Litters
Puppies from A-litter with our bitch Catalina

Kullar/ Litters

Vår första kull föddes 2006. Hittills har vi haft 6 kullar, H-kullen (2006), A-kullen (2009), R-kullen (2014), W-kullen 2016, T-kullen (2017) och S-kullen (2019). Information och bilder på våra tidigare valpkullar hittar du på respektive kullsida (se undersidor i menyn).


HD-status, och annat som kan vara av intresse att känna till har jag skrivit ut på de hundar där känd information finns. Fler bilder på kullarna finns i vårt galleri. En samlad redovisning över hälsoresultat för våra kullar redovisas på sidan "Hälsoresultat".


Our first litter was born 2006. 6 litters has been born so far, H-litter (2006), A-litter (2009), R-litter (2014), W-litter (2016), T-litter (2017) and S-litter (2019). You´ll find information and pictures of our earlier litters at each litterpage.


Hipscors and other things that might be of interest to know is written next to the dog it concerns. More pictures of the litters can be found in our gallery. Information about all our litters healthresults are to be found at the page "Hälsoresultat".