Avelshanar

Tillgängliga avelshanar

Nedan finner ni information om tillgängliga hanar för avel uppfödda i kenneln eller som genom fodervärdsavtal, är eller har varit, en del av vår kennel. Mer information om dessa hanar ges vid kontakt. (Sidan är under uppbyggnad).


Oden

SE UCH Oden - "Ådi"

Far/ father: DK UCH SE UCH RLD N Black Track´s Nougat Hd B Prcd-pra (A), pompes Normal

Mor/ mother: SE UCH RLD N Smarty´s Gaia Hd A, Prcd-pra heriditärt fri, pompes Normal


Namn: Oden

Född: 2014-02-04

Reg.nr: SE19210/2014

HD: B

ED: UA

Ögon: UA 2018-02-24

Prcd: Heriditärt fri, även PRCD-pra DNA testad fri (A)

Pompes: Heriditärt fri

BPH: Genomfört med skott (Känd mental status)/ known mental status

Godkänt inofficiellt vallanlagstest 2016-04-24, resultat 3,33

Godkänt doftprov nosework 2017-10-23 (Eukalyptus)
Svenskt utställningschampionat 2019-06-09

Godkänt anlagsprov i viltspår 2015-04-18, samt har en 2:a och en 3:a i ÖKL viltspår.


STAMTRÄD/ FAMILYTREE


Ådi är en riktig problemlösare, lugn, harmonisk och lättlärd, med både bran-and-beauty. Godkänt anlagsspår i viltspår samt doftprov nosework. Utställd med goda resultat. Har genomfört inofficiellt vallanlagstest på får. Tränas även i specialsök, rallylydnad och nosework. Ådi är far till vår T-kull (2017), X-kull (2017) hos Lapinlunas kennel och har en kull (2019) ihop med Magiica´s Lapinkoira Warga. Tidigare fodervärdshund, ägs av familjen Almér.


Oden is a real problemsolver, calm and Lovely, with both brain-and-Beauty. He has proven test from wildtracking and nosework. Shown with good results. He has also passed a unofficial herding instincts test on sheep. Ådi is also trained in seeking, obedience and nose work. Ådi is the father to our T-litter (2017), to X-litter (2017) at Lapinlunas kennel and has one litter (2019) with Magiica´s Lapinkoira Warga. Former on breeding agreement, owned by family Almér.