Rasstandard
NORD UCH FI UCH SE UCH SE VCH Magiica´s Asterion

Rasstandard

Bakgrund/ändamål:


HEMLAND

Finland


ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ursprungligen vall- och vakthund i arbetet med renskötsel. Numera även populär som sällskapshund.


BAKGRUND/ÄNDAMÅL

Samerna har under århundraden använt hundar som liknar finsk lapphund till att valla och vakta renar i norra delen av Fennoskandia och Ryssland. Finska Kennelklubben fastställde den lapska vallhundens första rasstandard 1945. Namnet ändrades till lapphund 1967. Rastypen stabiliserades under 1970-talet och standarden har modifierats flera gånger. Rasnamnet ändrades återigen 1993, nu till finsk lapphund. Rastypen har snabbt harmoniserats och numera är rasen mycket populär främst som sällskaps- och hobbyhund i hela Finland.


HELHETSINTRYCK

Finsk lapphund ska vara något under medelstorlek, kraftigt byggd för sin storlek och något längre än mankhöjden. Pälsen ska vara lång och tät.


VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN

Bröstkorgens djup ska vara ungefär hälften av mankhöjden. Nospartiet ska vara något kortare än skallen. Skallen ska vara något längre än den är bred; skallen ska vara lika bred som den är djup.


UPPFÖRANDE OCH KARRAKTÄR

Rasen ska vara intelligent, modig, lugn och foglig. Den ska vara vänlig och tillgiven.


HUVUD

Huvudet ska ha kraftiga drag och vara relativt brett.


SKALLPARTI

Skallpartiet ska vara brett med något välvd hjässa. Pannan ska vara tämligen välvd och pannfåran tydligt markerad.


STOP

Stopet ska vara tydligt markerat.


NOSTRYFFEL

Nostryffeln ska vara svart eller brun, i harmoni med pälsfärgen.


NOSPARTI

Nospartiet ska vara kraftigt, brett och rakt. Det ska såväl ovanifrån som från sidan vara jämt, men endast svagt avsmalnande.


LÄPPAR

Läpparna ska vara strama.


KÄKAR/ TÄNDER/ BETT

Käkarna ska vara kraftiga. Saxbett.


KINDER

Okbågarna ska vara tydligt markerade.


ÖGON

Ögonformen ska vara oval och färgen mörkt brun eller i harmoni med pälsfärgen. Uttrycket ska vara mjukt och vänligt.


ÖRON

Öronen ska vara medelstora, helt eller delvis upprättstående. Det är fullt acceptabelt att ett öra är helt upprätt och det andra halvt upprätt. Öronen ska vara brett ansatta, tämligen breda vid basen, trekantiga och mycket rörliga. Även insidan av öronen ska vara täckta av päls.


HALS

Halsen ska vara medellång, kraftig och täckt med riklig päls.


KROPPEN

MANKE

Manke ska vara muskulös, bred och endast svagt markerad.


RYGG

Ryggen ska vara stark och plan.


LÄNDPARTI

Ländpartiet ska vara kort och muskulöst.


KORS

Korset ska vara medellångt, välutvecklat och endast svagt sluttande.


BRÖSTKORG

Bröstkorgen ska vara djup, inte särskilt bred men tämligen lång och nästan nå till armbågarna. Revbenen ska vara något välvda. Förbröstet ska vara tydligt men inte särskilt framträdande.


BUKLINJE

Buklinjen ska endast vara svagt uppdragen.


SVANS

Svansen ska vara tämligen högt ansatt, medellång och täckt med riklig, lång päls. På svansspetsen kan finnas en J-formad böj. När hunden rör sig ska svansen vara ringlad över ryggen eller mot sidan, i vila får svansen hänga.


EXTREMITER

FRAMSTÄLL

Frambenen ska ha kraftig benstomme och framifrån sett vara raka och parallella.


SKULDERBLAD

Skulderbladen ska vara något snedställda.


ÖVERARM

Överarmen ska vara lika lång som skulderbladet. Vinkeln mellan skulderbladet och överarmen ska vara relativt öppen.


ARMBÅGE

Armbågarna ska vara riktade rakt bakåt och befinna sig ungefär i nivå med bröstkorgens nedre del.


UNDERARM

Underarmarna ska vara raka och tämligen kraftiga.


HANDLOV

Handlovarna ska vara fjädrande.


MELLANHAND

Mellanhänderna ska vara medellånga och något snedställda.


FRAMTASSAR

Framtassarna ska vara höga, mer ovala än runda och vara täckta med tätt päls. Trampdynorna ska vara spänstiga och mellan dem ska finnas tät päls.


BAKSTÄLL

Bakbenen ska ha kraftig benstomme och bakifrån sett vara raka och parallella. Vinklarna ska vara tydliga utan överdrifter.


LÅR

Låren ska vara medellånga och tämligen breda med välutvecklad muskulatur.


KNÄLED

Knälederna ska vara tämligen välvinklde och parallella.


UNDERBEN

Underbenen ska vara kraftiga och tämligen långa.


HAS/ HASLED

Haslederna skall vara tämligen lågt ansatta med tydlig, men inte överdriven vinkel.


MELLANFOT

Mellanfötterna ska vara tämligen korta, kraftiga och raka.


BAKTASSAR

Baktassarna ska vara höga, mer ovala än runda och vara täckta med tät päls. Trampdynorna ska vara spänstiga och mellan dem skall finnas tät päls.


RÖRELSER

Rörelserna ska vara fria. Travet byts lätt till galopp. Rörelserna ska vara parallella. I arbetet är finsk lapphund smidig och snabb.


HUD

Huden ska överallt vara åliggande och utan rynkor.


PÄLS/ PÄLSSTRUKTUR

Pälsen ska vara riklig, i synnerhet hanhundar ska ha en tydlig krage. Täckhåret ska vara långt och grovt. På huvudet och på benens främre del ska pälsen vara kortare. Det ska finnas underull som är mjuk och tät.


FÄRG

Alla färger är tillåtna. Huvudfärgen ska dominera. Annan färg än grundfärgen kan finnas på huvudet, halsen och bröstet, undersidan av kroppen, på benen och på svansen.


MANKHÖJD

Idealmankhöjd hos hanhundar ska vara 49cm och hos tikar 44cm. Tillåten avvikelse är (+/ -) 3cm. Typen ska vara viktigare än storleken.


FEL

Varje avvikelse från standarden är fel och ska bedömas i förhållande till graden av avvikelse

- bristfällig könsprägel

- lätt huvud

- dåligt markerat stop

- övervinklad eller raka bakbensvinklar

- svans som ständigt bärs lägre än rygglinjen

- avsaknad av underull

- åtliggande päls

- lockigt täckhår

- grundfärg som inte är dominant


DISKVALIFICERANDE FEL

- Aggressiv eller extremt skygg.

- Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter ska diskvalificeras.

- Över- eller underbett.

- Kroksvans.

- Hängande öron.


NOTE BENE

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.


TESTIKLAR

Hos hanhund måste testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.