Magiicas Kennel

INTEGRITETSPOLICY

- så här hanterar vi dina personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR – General data protection regulation, ska konfidentiell och säker behandling ske av all information som kan knytas till en fysisk person. Därför vill vi berätta om vilka personuppgifter vi samlar in om dig som valpköpare vid köp av hund från vår kennel, samt varför vi behöver ha dessa uppgifter.

 

Uppfödare ska följa uppsatta grundregler av SKK grundregler. Vid överlåtande av hund ska alltid skriftliga köpe- och fodervärdsavtal upprättas. Likaså måste ett parningsavtal och registreringsansökan undertecknas för lån av annan ägares hund vid parning och valpkull som ska registreras. 


Vid upprättande av avtal behöver vi följande uppgifter som inhämtas ifrån dig personligen:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • Kontaktuppgifter (telefonnummer/ e-postadress)
  • Personnummer för säker identifiering
  • Personlig namnunderskrift för godkännande av avtal, ägarregistrering hos SKK/Jordbruksverket.


Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna fullgöra träffat avtal med dig. Efter att valpen har levererats vill vi gärna hålla kontakt med dig som valpköpare för att följa hur hunden utvecklas och ta del av hälsoresultat etc.


Vi använder även inhämtade kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) för att kunna meddela annan viktig information eller sända ut inbjudan inför planerade aktiviteter, ex. hälsokontroller, träningstillfällen, kurser, utställningar eller kennelträffar. VARFÖR VÄLJA OSS?

Vi bedriver uppfödning av finsk lapphund. Målsättningen med vår avel är att föda upp friska, sunda och mentalt trevliga hundar av den rätta typen. Vi använder bara hundar i avel som är friska, ögonlysta och HD-röntgade samt mentalt stabila.


Vi följer SKK´s bestämmelser, leverans sker tidigast vid 8 veckors ålder. Valparna är då registrerade, avmaskade, vaccinerade, veterinärsbesiktigade, chip-märkta samt försäkrade i 3 år mot dolda fel.