Magiicas Kennel

Mer information och bilder hittar du genom att klicka på länken vid repektive hund. 

More information and pictures you´ll find at the link under each specific dog. 

Avelshanar / Stud dogs

Nedan presenteras tillgängliga avelshanar, som ägs av eller är uppfödda på kenneln, eller som tidigare varit en del i kenneln genom fodervärdsavtal.

Tag kontakt med oss om ni vill veta mer om dessa hanar, och ha kontaktuppgifter till ev. annan ägare.


Below you´ll find available stud dogs owned by or bred by our kennel, or that former has been a part of the kennel by breeder agreement. Contact us for more information about these males, and to get in personal contact with their owners.