Magiicas Kennel

RASSTANDARD

HEMLAND: 

Finland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: 

Ursprungligen vall- och vakthund i arbetet med renskötsel. Numera även populär som sällskapshund.

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:

Samerna har under århundraden använt hundar som liknar finsk lapphund till att valla och vakta renar i norra delen av Fennoskandia och Ryssland. Finska Kennelklubben fastställde den lapska vallhundens första rasstandard 1945. Namnet ändrades till lapphund 1967. Rastypen stabiliserades under 1970-talet och standarden har modierats flera gånger. Rasnamnet ändrades återigen 1993, nu till finsk lapphund. Rastypen har snabbt harmoniserats och numera är rasen mycket populär främst som sällskaps- och hobbyhund i hela Finland.

HELHETSINTRYCK: 

Finsk lapphund ska vara något under medelstorlek, kraftigt byggd för sin storlek och något längre än mankhöjden. Pälsen ska vara lång och tät.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN: 

Bröstkorgens djup ska vara ungefär hälften av mankhöjden. Nospartiet ska vara något kortare än skallen. Skallen ska vara något längre än den är bred; skallen ska vara lika bred som den är djup.

UPPFÖRANDE OCH KARAKTÄR:

Rasen ska vara intelligent, modig, lugn och foglig. Den ska vara vänlig och tillgiven.

HUVUD: 

Huvudet ska ha kraftiga drag och vara relativt brett.

SKALLPARTI: 

Skallpartiet ska vara brett med något välvd hjässa. Pannan ska vara tämligen välvd och pannfåran tydligt markerad.

STOP: 

Stopet ska vara tydligt markerat.

NOSTRYFFEL: 

Nostryffeln ska vara svart eller brun, i harmoni med pälsfärgen.

NOSPARTI:

Nospartiet ska vara kraftigt, brett och rakt. Det ska såväl ovanifrån som från sidan vara jämt, men endast svagt avsmalnande.

LÄPPAR:

Läpparna ska vara strama.

KÄKAR/TÄNDER/BETT:

Käkarna ska vara kraftiga. Saxbett.

KINDER:

Okbågarna ska vara tydligt markerade.

ÖGON:

Ögonformen ska vara oval och färgen mörkt brun eller i harmoni med pälsfärgen. Uttrycket ska vara mjukt och vänligt.

ÖRON:

Öronen ska vara medelstora, helt eller delvis upprättstående. Det är fullt acceptabelt att ett öra är helt upprätt och det andra halvt uppätt. Öronen ska vara brett ansatta, tämligen breda vid basen, trekantiga och mycket rörliga. Även insidan av öronen ska vara täckta av päls.

HALS:

Halsen ska vara medellång, kraftig och täckt med riklig päls.

KROPPEN MANKE:

Manke ska vara muskulös, bred och endast svagt markerad.

RYGG:

Ryggen ska vara stark och plan.

LÄNDPARTI:

Ländpartiet ska vara kort och muskulöst.

KORS:

Korset ska vara medellångt, välutvecklat och endast svagt sluttande.

BRÖSTKORG:

Bröstkorgen ska vara djup, inte särskilt bred men tämligen lång och nästan nå till armbågarna. Revbenen ska vara något välvda. Förbröstet ska vara tydligt men inte särskilt framträdande.

BUKLINJE:

Buklinjen ska endast vara svagt uppdragen.

SVANS:

Svansen ska vara tämligen högt ansatt, medellång och täckt med riklig, lång päls. På svansspetsen kan finnas en J-formad böj. När hunden rör sig ska svansen vara ringlad över ryggen eller mot sidan, i vila får svansen hänga.

EXTREMITER FRAMSTÄLL:

Frambenen ska ha kraftig benstomme och framifrån sett vara raka och parallella.

SKULDERBLAD:

Skulderbladen ska vara något snedställda.

ÖVERARM:

Överarmen ska vara lika lång som skulderbladet. Vinkeln mellan skulderbladet och överarmen ska vara relativt öppen.

ARMBÅGE:

Armbågarna ska vara riktade rakt bakåt och benna sig ungefär i nivå med bröstkorgens nedre del.

UNDERARM:

Underarmarna ska vara raka och tämligen kraftiga.

HANDLOV:

Handlovarna ska vara fjädrande.

MELLANHAND:

Mellanhänderna ska vara medellånga och något snedställda.

FRAMTASSAR:

Framtassarna ska vara höga, mer ovala än runda och vara täckta med tätt päls. Trampdynorna ska vara spänstiga och mellan dem ska finnas tät päls.

BAKSTÄLL:

Bakbenen ska ha kraftig benstomme och bakifrån sett vara raka och parallella. Vinklarna ska vara tydliga utan överdrifter.

LÅR:

Låren ska vara medellånga och tämligen breda med välutvecklad muskulatur.

KNÄLED:

Knälederna ska vara tämligen välvinklde och parallella.

UNDERBEN:

Underbenen ska vara kraftiga och tämligen långa.

HAS/HASLED:

Haslederna ska vara tämligen lågt ansatta med tydlig, men inte överdriven vinkel.

MELLANFOT:

Mellanfötterna ska vara tämligen korta, kraftiga och raka.

BAKTASSAR:

Baktassarna ska vara höga, mer ovala än runda och vara täckta med tät päls. Trampdynorna ska vara spänstiga och mellan dem ska finnas tät päls.

RÖRELSER:

Rörelserna ska vara fria. Travet byts lätt till galopp. Rörelserna ska vara parallella. I arbetet är finsk lapphund smidig och snabb.

HUD:

Huden ska överallt vara åliggande och utan rynkor.

PÄLS/PÄLSSTRUKTUR:

Pälsen ska vara riklig, i synnerhet hanhundar ska ha en tydlig krage. Täckhåret ska vara långt och grovt. På huvudet och på benens främre del ska pälsen vara kortare. Det ska finnas underull som är mjuk och tät.

FÄRG:

Alla färger är tillåtna. Huvudfärgen ska dominera. Annan färg än grundfärgen kan finnas på huvudet, halsen och bröstet, undersidan av kroppen, på benen och på svansen.

MANKHÖJD:

Idealmankhöjd hos hanhundar ska vara 49cm och hos tikar 44cm. Tillåten avvikelse är (+/ -) 3cm. Typen ska vara viktigare än storleken.

FEL:

Varje avvikelse från standarden är fel och ska bedömas i förhållande till graden av avvikelse - bristfällig könsprägel - lätt huvud - dåligt markerat stop - övervinklad eller raka bakbensvinklar - svans som ständigt bärs lägre än rygglinjen - avsaknad av underull - åtliggande päls - lockigt täckhår - grundfärg som inte är dominant.

DISKVALIFICERANDE FEL

- Aggressiv eller extremt skygg

- Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter ska diskvaliceras

- Över- eller underbett

- Kroksvans

- Hängande öron

NOTE BENE:

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion ska användas till avel.

TESTIKLAR:

Hos hanhund måste testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.