Magiicas Kennel

Viltspårsträning

Viltspår är otroligt roligt att utöva för både hund och förare. Hunden får dessutom arbeta både fysiskt och mentalt med hela kroppen. Vid viltspårsprov testas hundens förmåga att självständigt klara av och spåra ett blodad spår för att slutligen nå fram till målet, en klöv som kan vara av råddjur, älg eller viltsvin. Pris som är erhållna vid viltspårsprov är meriterande och efter att din hund erhållit tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två olika domare kan hunden bli svensk viltspårschampion SE VCH. För att få tävla i öppen klass krävs dock att hunden har genomfört och fått godkänt i anlagsklass. Du kan börja inlärningen av viltspår tidigt med din valp, men för att få genomföra ett anlagstest ska din hund ha uppnått en ålder av minst 9 månader.

Läs reglerna för viltspår på SKK:s webbplats


Du kan undersöka din hunds motivation att vilja följa ett blod eller släpspår redan från när den är valp, låt hunden bekanta sig med en klöv under uppväxttiden. HUnden bör ha en viss grundlydnad i att stanna, sitta och komma på inkallning samt acceptera att vara kopplad när du börjar med inlärningen. Skynda långsamt, ha inte för bråttom i träningen och gör inte för många saker samtidigt med din hund. En hund ska gå det spår den är satt att följa, vilken typ av blod eller doftmedel det är utgör inget hinder. Tänk på att du måste fråga markägaren om lov för att få lägga blodspår, såvida du inte använder dig av egen skog och mark. Lättast är att lägga ut blodet med stänkflaska eller genom sk. stämpling. Läs jordbruksverkets regler om blodspårning

 

Om du inte känner till spårmarkerna eller är nybörjare är det säkrast att markera ut spåret med snitslar.  Häng snitslarna högt vid spårläggningen, så du som hundförare ser dem men inte hunden. Annars finns risk att hunden slarvar och lär sig läsa av snitslarna istället för att spåra. Lägger du spåret över öppen mark markerar du ut spårsträckan genom att sticka ner ex. slypinnar istället.

 

Inlärningen ska görs så enkel som möjligt. Då hunden lärt sig momenten kan svårighetsgraden ökas och uthålligheten hos hunden prövas. Låt hunden få lösa uppgifterna på egen hand så lågt som möjligt.

 

 • Lägg gärna startsträckan i medvind vid de första övningarna.
 • Använd lämpligen uppspark vid spårstart. När hunden är van lär du in sökrutan.
 • Använd så lite blod som möjligt för att få hunden spårnoga (2 dl till 600 m spår).
 • Bloda tätare i spårstart, utöka efter ca 10 m till ett avstånd på 1 m mellan blodstänk/stämpling.
 • Spåret bör ligga minst 1 h, gärna mer innan hunden sätts på spåret.
 • Bloda inte på kala stenhällar som kan bli uppvärmda av sol, detta kan medföra att det osar överallt och missleda hunden.
 • Variera spårlängden från gång till gång.
 • Lågg träningsspår i varierande terräng, ex. med rotvältor, snår, bäckar etc för att vänja hunden vid olika miljöer. 


Alla hundar beter sig inte likartat när det spårar, det har jag själv erfarenhet av med mina hundar. Studera din hund under spårövningarna för att lära känna hundens beteendemönster  (nos- och svansföring, tempoväxling  mm). Hundar som växlar över viltslag markerar detta ofta med livligare svansföring och ökat tempo. Hunden kan också gå zick zack i spåret en bit för att sedan återkomma till den blodade sträckan.

 

Använd samma rutiner vid spårstart varje gång. Stanna en bit ifrån anvisad startplats och sela på hunden. Håll koll på varifrån vinden kommer, som förare bör du låta hunden söka igenom spårrutan i motvind. Använd samma kommando vid varje spårstart, ex ”sök spår” eller ”var är spåret”.  Beröm /uppmuntra hunden lågmält när du är säker på att den är på rätt spår, då får den veta att den gjort rätt. Ta inte i för mycket för då kan hunden tappa koncentrationen och istället rikta sin uppmärksamhet på dig. Ett bra inlärningstips är att sätta hunden innan spårstart, själv gå fram och ta i spårstart med din hand och ”ta med lukten” och låta hunden nosa på handen innan uppmaning till spår ges.

 

Ha en spårlängd på ca 5 m mellan dig och hunden. Korta linan vid tätningar i terrängen, där risk finns för att träffa på eller skrämma upp ett rådjur,  hare eller till och med ett argsint viltsvin som kan orsaka stor skada. Bromsa din hund om den spårar i ett allt för högt tempo, anpassa tempot efter terrängförhållanden. Vid högt tempo är det lätt hänt att hunden tappar spåret vid ex. vinkel eller återgång.

 

Tips på spårövningar

 • Rakt släp- och blodspår, 25-50 m, klöv i spårslut.
 • Vinklat släp- och blodspår, 20 + 30 m, klöv i spårslut.
 • Vinklat släp- och blodspår, 50-100 m  inkl.  15 m bloduppehåll på sträckan, klöv i spårslut.
 • Vinklat släp- och blodspår, 50 + 50 m inkl. 20 m loduppehåll i vinkeln, klöv i spårslut.
 • Släp- och blodspår med oblodad återgång på 15 m, därefter oblodad vinkel på 20 m, klöv i spårslut.
 • Sökruta, 25 x 25 m, begränsat område där hunden själv ska söka upp spårstart och påbörja spårarbetet.
 • Skottprövning, gärna tillsammans med hundar som inte är skottberörda.
 • Spårtrogenhet, det utlagda spåret ska då korsas på flera ställen av färskare släpspår och av annan spårläggare. Alt. läggs i mark där det finns viltstigar som korsar ditt spår. 

 

Ett normallångt viltspår i öppenklass är ca 600 meter och består vanligtvis av en sökruta, 4 vinklar (både blodade och oblodade), återgång samt en oblodad raksträcka. Skott i slutet av spåret, ca 50-100 meter innan klöven.

 

Vill du läsa mer, eller se var du kan hitta domare för prov? Se vidare på www.viltspår.com

Stimulera din hund mentalt med nosarbete

Vilken utrustning behöver jag ha?


 • Spårsele till hunden, finns att köpa i välsorterade djuraffärer samt via internet. 
 • Spårlina, ska enligt bestämmelserna för viltspårsprov vara 10 meter lång. Linan ska löpa bra i terrängen och inte ha lätt för att fastna i grenar och snår.  
 • Klövar , finns att köpa i jaktbutiker eller genom att ta kontakt med en jägare. Du kan också köpa frystorkade klövar via internet. Färska klövar förvaras i frys och tas upp inför spårläggning och kan återanvändas ett par gånger, såvida de inte ruttnat när de legat ute.
 • Blod, fryst nötblod finns att köpa i välsorterade affärer. Du kan också använda blodmjöl (kosttillskott) som blandas ut med vatten.
 • Stänkflaska/stämpel
 • Snitslar, finns att köpa i välsorterade jaktbutiker eller djur-tillbehörsbutiker. Välj miljövänliga snitslar av den typ som förtvinar i naturen om du låter dem hänga kvar, och inte plastsnitslar som kan vara farliga för skogens djur. Du bör ha minst två olika färger för att kunna markera ut bloduppehåll och vinklar etc.
 • Till hundföraren , oömma kläder för utevistelse i skog och mark, stövlar eller vattentäta kängor. 
 • Egen fika och friskt vatten till din hund.

Eftersök med hund


För att få ställa upp som eftersökshund krävs at hunden är tränad för detta, den ska som minimum ha klarat att bli godkänd i anlagsklass. Eftersöket ställer inte bara krav på din hund utan även på dig som förare. Du ska kunna ”läsa av din hund” och veta vad hunden har för sig och vilket beteende den visar i olika situationer i spåret. Det är därför som man oftast kallar in rutinerade hundar och förare vid ett eftersöksspår.