Magiicas Kennel

Vallning

Samerna har länge använt hundar till att valla och vakta renar. Hundarna ska i detta arbete orka driva en renflock långa sträckor flera dagar i följd samt kunna samarbeta med förare och andra hundar. För detta krävs att de har en god kondition och kroppsbyggnad, mentalitet och uthållighet i att arbeta. Hundarnas pälskvaliteté är också grundläggande för att klara av sommar och vinterväder utan problem. 


Vallning av får i fålla

Fårvallning

I april 2016 var jag iväg på min allra första vallningskurs anordnad genom Svenska Lapphundsklubben. Under helgen fick vi både teori och praktisk träning kring hur man ska påbörja arbetet med att introducera en hund i fårvallning. De hundar som deltog från kenneln uppvisade vallanlag att arbeta vidare med. Sista dagen fick de ekipage, som av instruktören ansågs lämpliga, möjligheten att genomföra ett inofficiellt vallanlagstest med sina hundar. Två hundar från kenneln deltog i provet och erhöll ett godkänt inofficiellt vallanlagstest på får. Kroppsvallarna har bedrivit ett aktivt arbete för att möjliggöra för fler vallhundsraser att genomföra officiella vallanlagsprov. Deras strävan har fått gehör och vi kan nu genomföra officiella vallanlagsprov även för lapphundsraser.


Mitt instresse för vallning väcktes där och då. Det var otroligt intressant att se hur hundarna vaknade till och började tänka vallning. Hundarnas arbetsvilja, samarbete med förare och uppvisad förmåga att lösa sin uppgift är en härlig känsla att få uppleva. Vi har därifrån fortsatt vallningsträning med kennelns hundar genom instruktörer i vårt närområde. Ett par gånger per år anordnar jag kennelläger hos instruktör där valpköpare, och i mån av plats hundvänner, inbjuds till att delta med sina hundar. Ett antal hundar som ägs av oss, eller som är födda på kenneln tränas i fortsatt vallning med goda resultat. Vi har idag en tik, Magiica´s Ravna, som genomfört godkänt officiellt NHAT i rasen.


Det är viktigt att all vallningsträning sker med repekt för djuren som levande individer och i ordnade former med hjälp av instruktör och invallade djur. Du hittar mer information om vilka regler som gäller för vallning och djurhantering på;  

Svenska kroppsvallarna

Skaraborgs Aktiva vallare

SKK policy för djurhantering vid vallningsträning av hund 

Vallning av renar i hägn

Renvallning

I mars 2019 var jag iväg på en renvallningskurs hos Vájsás i Jokkmokk med Magiica´s Ravna och hennes dotter M.Turmalin. En otrolig resa och upplevelse. Kan varmt rekommendera Vájsás läger, där du inte enbart tränar hund, utan också får lära dig mycket om samernas historia och vardagliga liv inom renskötseln. 


Vi fick stifta bekantskap med en tamhärk (tämjd kastrerad hanren). Här uppvisade mina hundar ett lugnt men stort intresse. Introducering till renflocken (ca 10-15 djur) skedde därefter i ett stort hägn. Jag, som tidigare endast vallat får, märkte en stor skillnad på mina hundar, både i skall och "driv". 


Under lägerdagarna genomförde vi kortare vallningspass för hundarna, varvat med vila. Vi hade också god tid för sigtseeing i Jokkmokk och umgänge med lägerkamrater. Efter genomförd helg erhölls ett intyg för de hundar som genomfört läger på Vájsás. Sammanfattningsvis uppvisade hundarna bra respekt för renarna, ett lugnt och kontrollerat sätt att valla med bra skall och driv och att de hade fina vallanlag. 


I mars 2023 var jag åter på besök hos Vájsás, denna gången med Magiica´s Sardonyx och M.Lapis Lazuli. Med på resan var också valpköpare till M.Ranco och M.Lapinkoira Warga och hennes dotter Raddná. Samtliga hundar uppvisade goda vallegenskaper och hde ett lugnt fint intresse för renarna. Så intressant att få följa var individs enskilda vallegenskaper och hur väl de är anpassade för att utföra olika uppdrag.   

Läs mer på

www.vájsás.com