Far/father: Katajavaaran Ahkio Hd B, prcd-PRA A (free), pompes Normal (free), DM bärare/carrier

Mor/mother: SE VCH Magiica´s Ravna Hd B, prcd-PRA heriditary free, pompes Normal (free), DM not tested

Född/born: 2019-06-06

Reg.nr: SE38818/2019

HD/hips: B/B

ED/elbows: UA (0)

Ögon/eyes: UA 2021-03-03

Prcd: Heriditärt fri/Hereditary free

Pompes: Heriditärt fri/Hereditary free

DM: N/DM (exon 2) bärare/carrier.

BPH: Känd mental status/known mental status

Annat: Testikelintyg  


Svensk Viltspårschampion
Swedish Gametracking Champion

Magiica´s Safir

Om Safir

Safir är son till Ravna och Ahkio (S-kullen), och kullbror till vår tik Maja (Sardonyx). Safir är en kille med mycket arbetsglädje och fart i, han är godmodig och framåt. Tävlar i viltspår och tränas i patrullhund, lydnad, nosework och vallning. Safir bor i Vargön, tillgänglig för avel till passande tikar.

About Safir

Safir is the son of Ravna and Ahkio (S-litter), and brother to our bitch Maja (Sardonyx). Safir is a male with lots of will to work and speed, he has a very kind temper. Compete in gametracking and train obedience, nosework, and herding. Safir lives in Vargön, available for breeding on suitable bitches.

Avkommor/litters

Safir har inga avkommor i nuläget. Safir has no litters so far.