Far/father: DK UCH SE UCH RLD N Black Track´s Nougat Hd B Prcd-pra (A), pompes Normal

Mor/mother: SE UCH RLD N Smarty´s Gaia Hd A, Prcd-pra heriditärt fri, pompes Normal

Namn: Oden

Född: 2014-02-04

Reg.nr: SE19210/2014

HD: B

ED: UA

Ögon: UA 2020-11-17

Prcd: Heriditärt fri, även PRCD-pra DNA testad fri (A)

Pompes: Heriditärt fri

DM: Not tested

BPH: Känd mental status/known mental status


Godkänt inofficiellt vallanlagstest, resultat 3,33

Godkänt doftprov nosework (Eukalyptus)
Svenskt utställningschampionat

Godkänt anlagsprov i viltspår, samt har en 2:a och en 3:a i ÖKL viltspår.

Oden

Om Ådi

Ådi är en riktig problemlösare, lugn, harmonisk och lättlärd, med både bran-and-beauty. Godkänt anlagsspår i viltspår samt doftprov nosework. Utställd med goda resultat. Har genomfört inofficiellt vallanlagstest på får. Tränas även i specialsök, rallylydnad och nosework.


Ådi är far till vår T-kull (2017),  X-kullen (2017) hos Lapinlunas kennel och har även en kull (2019) ihop med Magiica´s Lapinkoira Warga. Tidigare utstationerad på foder, men ägs numera av hans familj. Ådi bor i Vargön och finns tillgänglig för passande tikar för eventuellt någon mer kull.

About Ådi

Oden is a real problem-solver, calm and lovely, with both brain-and-beauty. He has passed tests from gametracking and nosework, shown with good results. He has also passed an unofficial herding instincts test on sheep. Ådi is trained in seeking, obedience, and nose work.


Ådi is the father to our T-litter (2017), to X-litter (2017) at Lapinlunas kennel, and has one litter (2019) with Magiica´s Lapinkoira Warga. Former on a breeding agreement, now owned by his family. Ådi lives in Vargön and is available for breeding on suitable bitches.


Avkommor/ litters

Ådi är pappa till Magiica´s T-kull (2017) ihop med Magiica´s Ravna.

För övriga kullar hänvisas till SKK avelsdata och webbplatsen för Lapinlunas kennel.  

Magiica´s Ravna

SE VCH Magiica´s Ravna